Juliaus Juzeliūno mokiniai

Nuo 1952 m. iki pat mirties 2001-aisiais – beveik 50 metų – Julius Juzeliūnas vadovavo kompozicijos klasei Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Jo kompozicijos klasę baigė 47 absolventai. Daugelis jų – žymūs Lietuvos kūrėjai, savo gyvenimą susieję su muzika. Algirdo Jono Ambrazo sudarytą išsamų J. Juzeliūno kompozicijos studentų sąrašą rasite čia.

 

Muzikologė Rūta Gaidamavičiūtė specialiai šiai interneto svetainei parengė J. Juzeliūno mokiniams skirtą klausimyną apie Profesoriaus pedagoginį darbą. Kviečiame susipažinti su atsakymais.

 

Rytis Mažulis (g. 1961) - kompozitorius, pedagogas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas. Viena ryškiausių asmenybių Lietuvos šiuolaikinėje profesionaliojoje muzikoje, atstovaujantis minimalizmo krypčiai. J. Juzeliūno kompozicijos klasę baigė 1983 m.

J. Juzeliūnas jokiu būdu nebuvo sistemos „vergas“ ir studentams taip pat siūlė tokį požiūrį. Pamenu keletą jo pasakojimų, kaip kuriant medžiaga tarsi „atsigauna“, virsta gyvu „personažu“, ima diktuoti savo valią ir tenka jai paklusti.

 

 

 

 

Vytautas Laurušas (g. 1930) - kompozitorius, pedagogas, visuomenės veikėjas. Ilgametis Lietuvos akademinio operos ir baleto teatro direktorius, meno vadovas, Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas, Lietuvos muzikos akademijos rektorius, profesorius. J. Juzeliūno kompozicijos klasę baigė 1956 m.

J. Juzeliūnas labai daug padarė Lietuvai – buvo vienas aktyviausių kovotojų už kultūrą, už naujumą, už tai, kad kultūrinis gyvenimas būtų geresnis, įdomesnis. Ir jis visuose baruose vienodai reiškėsi, tad manau, kad šiuo šimtmečiu reikia pasidžiaugti ir malonu, kad apie jį vis primena televizija, spauda.

 

 

 

Ričardas Kabelis (g. 1957) - kompozitorius, pedagogas. 1989 m. už teorinį darbą „Tembrų dinamika XX a. orkestro kūriniuose“ įgijo humanitarinių mokslų daktaro vardą. Dėl savotiško kūrybos asketizmo ir konceptualizmo laikomas vienu radikaliausių Lietuvos kompozitorių. J. Juzeliūno kompozicijos klasę baigė 1982 m. 

Nors žaidimas nebuvo Profesoriaus mėgtas žodis, jis buvo lengvumo ir žaismės Meistras. Puoselėdamas nuoseklų ir apgalvotą darbą, vingiuotu kūrybos keliu jis vedė lengvai ir sklandžiai. Jo pamokose buvo ką išmokti, visų pirma aukščiausios išminties, jog tik žaidžiantis žmogus yra laimingas.

 


Onutė Narbutaitė (g. 1966) – kompozitorė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė. Jos kūrybinėje biografijoje gausu apdovanojimų, atlikimų prestižiniuose Europos festivaliuose, kūriniai įrašyti daugiau nei 30-tyje kompaktinių plokštelių. J. Juzeliūno kompozicijos klasę baigė 1979 m.

Prof. Juzeliūnas turėjo savo žodyną. Racionalus grūdas, procesas, varstotas, samprotauti...  Pats mėgo samprotauti įvairiomis temomis, bet klasėje sakydavo: „Tu samprotauji įdomiai, bet parodyk, ką padarei“. Nors buvo reiklus, turėjo labai daug žmogiškos išminties ir jautrumo, kuris leido susikalbėti su labai skirtingais studentais ir tolerantiškai priimti įvairias situacijas. 

 

  

 

Šarūnas Nakas (g. 1962) – kompozitorius, eseistas, dirigentas, performistas, videomenininkas, šiuolaikinės muzikos festivalių rengėjas, radijo programų autorius. 2007 m. pelnė Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją. J. Juzeliūno kompozicijos klasę baigė 1986 m.

Man visada labai imponavo Profesoriaus išmintis, kai į kampą užspeistą studentą jis atpalaiduodavo, tarsi nuduodamas, kad viskas yra visiškai gerai, kad visos bėdos yra neypatingos ir suprantamos, kad neverta to dramatizuoti ir reikia paprasčiausiai „naujai pakrauti akumuliatorių“.

 

   

Zita Bružaitė (g. 1966) – kompozitorė, pedagogė, naujosios muzikos festivalio „Iš arti“ meno vadovė, Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkė. Produktyvi kūrėja, savo muzika siekianti emocinio kontakto su klausytoju. J. Juzeliūno kompozicijos klasę baigė 1994 m.

J. Juzeliūno kompozicijos klasės absolventai ar jo klasėje studijavę dabarties muzikos autoriai šiandien labiausiai formuoja būsimosios kompozicinės mokyklos kryptis, dinamiką ir perspektyvas (šiuo metu kompozitorius Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje rengia V. Augustinas, R. Mažulis, R. Kabelis, M. Urbaitis, R. Janeliauskas, M. Viļums)

  

   

Vytautas Germanavičius (g. 1969) – kompozitorius, Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikos fondo, ISCM Lietuvos sekcijos pirmininkas. Pasaulyje plačiai skambanti kūryba apima kamerinę, orkestrinę, vokalinę ir elektroakustine muziką. J. Juzeliūno kompozicijos klasę baigė 1996 m.

Paradoksas, bet daugelio Juzeliūno mokinių kūryba yra absoliučiai nepanaši ne tik į Profesoriaus muziką, bet ir į vienas kito. Manau, tai pozityvi kiekvieno pedagogo siekiamybė, kad studentas kūryboje ieškotų savitų išraiškos būdų ir kurtų savą muzikinę kalbą.

 

 

 

Remigijus Šileika (g. 1950) - kompozitorius, pedagogas, ilgametis Lietuvos kompozitorių sąjungos Klaipėdos skyriaus vadovas, festivalio „Marių klavyrai“ Klaipėdoje rengėjas. Sukomponavęs daugiau nei 100 įvairių žanrų kūrinių. J. Juzeliūno kompozicijos klasę baigė 1981 m.

„Verskitės per galvą“, nuolat primindavo Šefas savo mokiniams. Tai reiškė – būkite įdomūs! Natūralu, kad todėl ir pats siekė nuolatinio atsinaujinimo.

 

  

 


 

Vaida Striaupaitė-Beinarienė (g. 1977) - kompozitorė, pedagogė. Daugiau kaip dešimtmetį dirba Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje projektų, metodinės veiklos koordinatore ir mokytoja. J. Juzeliūno kompozicijos klasę (bakalaurą) baigė 2000 m.

Profesorių Julių Juzeliūną gretinčiau su M. K. Čiurlionio asmenybe. Abu kūrėjai ne tik savo muzikoje puoselėjo tautines tradicijas, bet ir buvo aktyvūs visuomeninėje veikloje – M. K. Čiurlionis svariai prisidėjo prie to meto tautinio atgimimo, J. Juzeliūnas Lietuvos valstybės atkūrimo.

 

Jurgita Mieželytė (g. 1980) - kompozitorė, aktyviai bendradarbiaujanti su Lietuvos ir Norvegijos teatrais, rašanti muziką dramos bei šokio spektakliams, chorui, balsui su pritarimu ir kt. J. Juzeliūno kompozicijos klasėje studijavo 2000 m. (I bakalauro kurse).
Mokytojas buvo nepaprastai šilta, nuoširdi, geraširdė asmenybė, nuolat besišypsantis, užkrečiantis savo ramybe, gerumu. Einant pas jį į pamokas niekada nebūdavo baisu, veikiau gėda, jei tekdavo eiti prasčiau pasiruošus.


 

Algirdas Klova (g. 1958) - universalus kompozitorius bei atlikėjas: autentiško lietuvių folkloro entuziastas, savo vadovaujamuose kolektyvuose grojantis smuiku ir įvairiais liaudies instrumentais; aktyvus ir kitose liaudies muzikai artimose srityse – nuo kompozicijų liaudies instrumentų ansambliams ir kapeloms iki country ir world muzikos. J. Juzeliūno kompozicijos klasę baigė 1983 m.
Visą laiką labiausiai mėgau tai, ką laikiau ypatingu J. Juzeliūno kūryboje – etniškumą, polinkį į pasaulio muziką, stengimąsi kuo labiau išgvildenti sutartinių harmoniją, bruožus, ypatumus.

 

 

Jurgis Juozapaitis (g. 1942) - kompozitorius, už kūrybą pelnęs dešimtis apdovanojimų. 1978 m. už simfoniją „Rex“ gavo Lietuvos valstybinę premiją, yra penkiolikos Lietuvos kultūros ministerijos Stasio Šimkaus premijų už vokalinę kūrybą laureatas, 2002 m. apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija. J. Juzeliūno kompozicijos klasę baigė 1968 m.

Dažnai prisimenu J. Juzeliūno aktyvią pilietinę poziciją, ypač kultūros klausimais. Jis tikrai nepritartų iš TV ekranų sklindančiam pigiam miesčioniškumui ir neduotų ramybės savimi patenkintai nomenklatūrai.

 


Teisutis Makačinas (g. 1938) - kompozitorius, pedagogas, profesorius, Asociacijos LATGA prezidentas. Kuria muziką vargonams, fortepijonui, styginių orkestrui, kitiems instrumentams ir jų ansambliams. Yra parašęs ir populiarių estradinių dainų. J. Juzeliūno kompozicijos klasę baigė 1961 m. 

Vis aštriau kyla kompozitoriaus profesionalumo – amato įvaldymo – problema stochastikos antplūdžio eroje (ko gero – klausytojų mulkinimo eroje). Žaidimai žaidimais ir lieka, kad ir į kokį klouno rūbą juos bevilksi...

 

 

 

Loreta Narvilaitė (g. 1965) - kompozitorė, pedagogė, festivalių „Permainų muzika“, „Salve Musica“, „Klaipėdos muzikos pavasaris“ ir „Klaipėdos kariliono festivalis“ meno vadovė. J. Juzeliūno kompozicijos klasę baigė 1989 m.

Profesorius labai gerbė savo studentus.  Būdama pirmame kurse antikvariniame knygyne nusipirkau jo disertacijos knygą „Akordo sandaros klausimu“ ir paprašiau autografo. Jis parašė: „Maloniai kolegei Loretai su geriausiais kūrybiniais linkėjimais“.

 

 

 

 

 

Jūratė Baltramiejūnaitė (g. 1952) – kompozitorė, sukūrusi per 200 įvairaus žanro muzikos kūrinių. Yra pelniusi dešimt respublikinių premijų už dainas ir instrumentines kompozicijas. J. Juzeliūno kompozicijos klasę baigė 1979 m.

Man (turbūt kaip ir daugeliui), gavusiai kompozicijos specialybės magistro baigimo diplomą pas prof. J. Juzeliūną, nėra jokių paslapčių muzikoje: ką sukurti – ar operos partitūrą, ar šokį. Tik kiekvienas pasirenkame sau artimą žanrą.

 

 

 

 

Laima Sobeckienė (Jedenkutė, g. 1979 m.) – viena iš paskutiniųjų J. Juzeliūno mokinių, baigė pas profesorių du kursus. Kūryba negausi, pastaraisiais metais rašo muziką vaikams.

© Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2016. Kontaktai: +370 5 272 1727, info@lks.lt. Svetainę remia LR Kultūros ministerija.