Juliaus Juzeliūno muzikos kūriniai

Į J. Juzeliūno kūrybos bibliografinį sąrašą įtraukti išlikę užbaigti muzikos kūriniai. Jie pateikiami pagal pagrindinius žanrus chronologine sukūrimo tvarka, nurodant publikacijas ir įrašus plokštelėse (jie pažymėti simboliu ø).


Sąrašo sudarytojas – Algirdas Jonas Ambrazas. Šaltinis: Algirdas Jonas Ambrazas. Julius Juzeliūnas. Gyvenimo ir veiklos panorama. Kūrybos įžvalgos. Monografija. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2015. P. 635-642.


Sceninė muzika

„Ant marių kranto“. Baletas. 3 veiksmai, 5 paveikslai. Libreto autorius – Vytautas Grivickas. 1953. Premjera – Lietuvos valstybinis operos ir baleto teatras, 1953 05 10; antras pastatymas – 1975 06 20. Klavyras – Mocква: Советский композитор, 1959.
Siuita simfoniniam orkestrui. 1. Žvejų grįžimas; 2. Senių šokis; 3. Vaikų šokis; 4. Merginų šokis; 5. Finalas.
Siuita pučiamųjų orkestrui: 1. Šokis; 2. Valsas; 3. Polka. V.: VGLL, 1954.
Baleto fragmentų įrašas plokštelėje: ø „Ligo“, D 2402-03; D 24929-30.
„Sukilėliai“. Opera. 4 veiksmai, 6 paveikslai, su prologu. Libreto autoriai – Vincas Mykolaitis-Putinas ir Aldona Liobytė. 1957. Premjera – Lietuvos akademinis operos ir baleto teatras, 1977 10 29 (nauja redakcija).
Mackevičiaus arija. Arijos iš lietuvių kompozitorių operų baritonui ir fortepijonui. Ленинград: Музыка, 1988.
Choras „Mirtis kankintojams“. Lietuvių choro muzikos antologija. T. 4. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2011.
„Žaidimas“. Opera. 2 dalys. Libreto autorius – J. Juzeliūnas (pagal Friedricho Dürrenmatto apysaką „Avarija“). 1968. Premjera (koncertinis pastatymas): Vilnius, Kongresų rūmai, 2007 01 26. ø Lietuvos muzikos informacijos centras (LMIC), CD 050.


Simfoninė muzika

 

Čia įtraukti kūriniai, skirti ne tik simfoniniam, bet ir kameriniam (arba styginių instrumentų) orkestrui, taip pat su vokalu (solistais ir choru).

Simfonija Nr. 1 f-moll, 1948.
Simfonija Nr. 2 h-moll, 1949; 2-a red., 1951. Mocква: Советский композитор, 1959. ø „Melodija“, D-03698-9.
„Herojinė poema“, 1950.
Preliudas iš baleto „Ant marių kranto“, 1951.
Simfoninė poema „Audra“, 1951.
Koncertas balsui (tenorui) ir simfoniniam orkestrui, 1955.
„Afrikietiški eskizai“ simfoniniam orkestrui, 1961. Ленинград: Советский композитор, 1962. ø Sąjunginė garso įrašų studija, D-014660; LMIC, CD 010. Poema-koncertas styginių orkestrui, 1961. Ленинград: Музыка, 1964. ø „Melodija“, D-12278.
Pasakalija (poema) simfoniniam orkestrui, 1962. Ленинград: Музыка, 1966.
„Pelenų lopšinė“. Vokalinė-simfoninė poema mecosopranui, mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui. Justino Marcinkevičiaus tekstas, 1963. (Klavyras) Vilnius: Vaga, 1964. ø „Melodija“, D-0002045-6.
Koncertas vargonams, smuikui ir styginių orkestrui, 1963. Ленинград: Музыка, 1967. ø „Melodija“, D-24614; D-017271; LMIC, CD 010.
Simfonija Nr. 3 „Žmogaus lyra“ baritonui, mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui. Eduardo Mieželaičio tekstas. Ленинград: Музыка, 1967. ø „Melodija“, D-023223-4.
Concerto grosso styginių orkestrui, pučiamųjų kvintetui ir fortepijonui, 1966. Ленинград: Музыка, 1968. ø „Melodija“, D-00025471.
Simfonija Nr. 4, 1975. Mocква: Советский композитор, 1978.
Cantus magnificat. Simfonija-oratorija dviem chorams, dviem solistams ir simfoniniam orkestrui. Eduardo Mieželaičio tekstas, 1979. Ленинград: Музыка, 1986. ø „Melodija“, C10-26079-81.
Simfonija Nr. 5 „Lygumų giesmės“ moterų chorui ir styginių orkestrui. Liaudies žodžiai, 1982. ø „Melodija“, C10-26082; LMIC, CD 010.
„Gėlių kalbėjimas“. Kantata balsui (sopranui) ir styginiams (variantas balsui ir vargonams arba fortepijonui). Jono Meko tekstas, 1985. ø ACA 8903-2 (Gema edel company).
Koncertas klarnetui ir styginiams (variantas klarnetui ir fortepijonui arba vargonams), 1985.
Simfonija Nr. 6 („Patarlių simfonija“) chorui ir simfoniniam orkestrui (žodžiai – lietuvių liaudies patarlės ir priežodžiai), 1991.
„Dėkojimas“ (Andrejui Sacharovui) violončelei solo ir kameriniam orkestrui, 1992.


Kamerinė muzika

 

Čia įtraukti stambios formos instrumentiniai kūriniai – solo instrumentams (įskaitant muziką vargonams) ir ansambliams.

 

Sonata fortepijonui Nr. 1 f-moll, 1948.
Styginių kvartetas Nr. 1, 1962. Vilnius: Vaga, 1965. ø „Melodija“, D-12277.
Styginių kvartetas Nr. 2, 1966. Vilnius: Vaga, 1970. ø „Melodija“, D-03359-60; D-00020975.
Koncertas vargonams, 1969. Ленинград: Музыка, 1974. ø „Melodija“, D-030129-30.
Styginių kvartetas Nr. 3 („Devyni laiškai ir post scriptum“). 1969. Vilnius: Vaga, 1969. ø „Melodija“, D-030129-30; C-04361-2.
Sonata obojui ir klarnetui, 1971 (versija smuikui ir altui, 1972). Vilnius: Vaga, 1975. ø „Melodija“, C10-15775-6.
Sonata smuikui ir fortepijonui, 1972. Ленинград: Советский композитор, 1976. ø Sąjunginė garso įrašų studija, C10-11300.
„Melika“. Sonata balsui (sopranui) ir vargonams, 1973 (versija sopranui, trombonui, obojui ir fortepijonui, 1993). Vilnius: Vaga, 1977. ø „Melodija“, C10-07057.
Sonata valtornai (solo), 1975.
Sonata smuikui ir violončelei, 1977. Vilnius: Vaga, 1982.
Styginių kvartetas Nr. 4 Raga a quatro, 1980. Vilnius: Vaga, 1982. ø „Melodija“, C10-24613.
Diptychos: passacaglia et toccata smuikui ir vargonams, 1981. Vilnius: Vaga, 1987.
„Ragamalika“ pučiamųjų kvintetui, 1982. Vilnius: Vaga, 1986.
Simfonija vargonams (solo), 1984.
Sonata fortepijonui Nr. 2, 1986. Концертные произведения советских композиторов. Тетрадь 9. Ленинград: Музыка, 1990. ø Vilniaus plokštelių studija, VCD-09 („Lietuvos fortepijoninė muzika“).
Flobo-Clavio. Kvartetas fleitai, obojui, klavesinui ir violončelei, 1987.
Vixy et altera mušamųjų instrumentų ansambliui, 1997.


Solo dainos

Žvaigždutėmis pažymėti kūriniai, įtraukti į rinkinį: Julius Juzeliūnas. Solo dainos. Vilnius: Lietuvos muzikos informacijos centras, 2015. 67 p.

„Trakų pilis“. Maironio ž., 1942.
* „Gegužis“. Stasės Dzienuškaitės ž., 1946.
„Nubiro gėlės“. Alfonso Šešplaukio-Tyruolio ž., 1945.
* „Atleisk man, Viešpatie“. Bernardo Brazdžionio ž., 1946. ø Vilniaus plokštelių studija, VCD-09 („Šventos giesmės“).
„Iš Tavo rankų, Dieve“. Bernardo Brazdžionio ž., 1946.
„Laivo sudužimas“. Antano Venclovos ž., 1947.
„Tėviškė“ (žodžių autorius nenurodytas), 1947.
„O, Tėvyne!“ (žodžių autorius nenurodytas), 1947.
* „Tiek gėlių“. Salomėjos Nėries ž., 1947–1948.
„Kvepiančios snaigės“. Salomėjos Nėries ž., 1948.
„Gegužės pirmoji“. Vytauto Montvilos ž., 1948.
* „Man liūdna buvo“. Maironio ž., 1951.
* „Mano mergužėlė“. Teklės Kryževičiūtės ž., 1953. Tarybinė moteris, 1954, Nr. 1.
* „Rašyk, sūneli, gromatėlę“. Liaudies ž. (data nenurodyta).
„Oi, po giružę“. Liaudies ž. (data nenurodyta).
„Kas bernelio sumislyta“. Liaudies ž. (su birbyne, kanklėmis), 1954.
„Tris dienas“. Liaudies ž. (su kanklėmis), 1954.
* „Karvytėla“. Liaudies ž., 1956. ø „Melodija“, D-20143; LNB garso įrašų studija, CD-0064/SKgk.
* „Tėvynei“. Vinco Mykolaičio-Putino ž., 1956.
* „Naktis“. Matsuo Bashō ž., 1963.
* Aštuonios lietuvių liaudies sutartinės balsui su fortepijono pritarimu. Vilnius: Vaga, 1969. Variantas – balsui su birbyne ir kanklėmis.
„Bitele, bičiuke, dobile“, „Pasisėčia linelių“, „Prašė javiža“, „Linela, linagauda“,
„Ažu maralių, čiūta“, „Kūkali Baltrau, čiūta“, „Užugde, užugde“, „Oviža maladal“.


Kūriniai chorui

„Vai, kleveliai“ (mišriam chorui). Fausto Kiršos ž., 1946
„Keleivio malda“ (mišriam chorui). Bernardo Brazdžionio ž., 1946.
„Kėlėsi Kristus“ (trijų lygių balsų chorui). J. Šalčiaus ž., 1947.
„Kalvėje“ (mišriam arba vyrų chorui). Teofilio Tilvyčio ž., 1947.
Tarybinės lietuvių dainos. Vilnius: VGLL, 1951; Ant Nemuno kranto. Vilnius: VGLL, 1954;
Dainuok, manoji Lietuva. Vilnius: Vaga, 1965; Lietuvių chorinės literatūros chrestomatija. D. 3. Vilnius: Vaga, 1969; Lietuvių choro muzikos antologija. T. 4. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2011. ø „Melodija“, D-24637.
„Lek’, gervė“ (mišriam chorui). Liaudies ž., 1948.
„Penkmečio daina“ (mišriam chorui). Teofilio Tilvyčio ž., 1948. Tarybinės lietuvių dainos. Vilnius: VGLL, 1951.
„Gedimino bokšte“ (mišriam chorui). Teofilio Tilvyčio ž., 1948.
„Bangų barami“ (mišriam chorui). Salomėjos Nėries ž., 1948. 5 dainos chorui. Vilnius: VGLL, 1962; J. Juzeliūnas. Kūriniai chorui. Vilnius: Vaga, 1963; ПicнiЛитви. Вокални творi композиторiв Литви. Kиïв: Muzична Украïна, 1972; Dziesmas jauktajam koriem. Riga: Zvaigzma, 1973; Голоса Литви. Kиïв: Мистецтво, 1981. ø „Melodija“, C10-13062; D-029396; C3D-07921.
„Kas būtų“ (mišriam chorui). Liaudies ž., 1950.
Iš rytų šalelės. Vilnius: VGLL, 1957.
„Tu, svotel’ “ (mišriam chorui). Liaudies ž., 1950. Dainos chorui. Vilnius: Respublikiniai liaudies kūrybos namai, 1955; Iš rytų šalelės. Vilnius: VGLL, 1957; Lietuvių choro muzikos antologija. T. 4. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2011.
„Ei, laukeliai“ (mišriam chorui). A. Venckūno ž., 1951. Jaunimo gretos, 1951, Nr. 10; Vilnius: VGLL, 1952.
„Plieniniai žmonės“ (vyrų chorui, variantas – mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui). Pauliaus Širvio ž., 1951. Švyturys, 1951, Nr. 21; Žygio dainos. Vilnius: VGLL, 1953; Nuo Uralo gaudžia vėjai. Vilnius: Vaga, 1985.
„Už taiką“ (mišriam chorui). B. Tindžiulio ž., 1951. Jaunimo gretos, 1952, Nr. 3.
„Jaunystė“ (lygių balsų chorui). Justino Marcinkevičiaus ž., 1954. Skrisk, dainuže. Vilnius: VGLL, 1958.
„Iš rytų šalelės“ (mišriam chorui). Liaudies ž., 1956. Iš rytų šalelės. Vilnius: VGLL, 1957.
„Eisim grybų vajavot“ (mišriam chorui). Liaudies ž., 1956. Nesigirk, svainiuk. Vilnius: VGLL, 1960.
„Akmenėlis turi šaltą širdį“ (mišriam chorui). Salomėjos Nėries ž., 1956. J. Juzeliūnas. Kūriniai chorui. Vilnius: VGLL, 1963; Lietuvių chorinės literatūros chrestomatija. D. 3. Vilnius: Vaga, 1969; Lietuvos choro muzikos antologija. T. 5. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010. ø „Melodija“, C10-13062.
„Dėdės“ (mišriam chorui). Salomėjos Nėries ž., 1956. Lietuvių choro muzikos antologija. T. 4. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2011.
„Baltijos daina“ (lygių balsų chorui). Helenos Kołaczkowskos ž., 1958. Jaunimo gretos, 1958, Nr. 1; Skriski, dainuže. Vilnius: VGLL, 1958.
„Išleistuvių daina“ (lygių balsų chorui). Broniaus Mackevičiaus ž., 1958. Moksleivis, 1958, Nr. 4; Rytmečio žemė. Vilnius: Vaga, 1967.
„Dainuok, širdie“ (mišriam chorui su fortepijonu arba pučiamųjų orkestru). Justino Marcinkevičiaus ž., 1958. Lietuvių choro muzikos antologija. T. 4. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2011.
„Varnos“ (mišriam chorui). Salomėjos Nėries ž., 1958. J. Juzeliūnas. Kūriniai chorui. Vilnius: VGLL, 1963; Lietuvos choro muzikos antologija. T. 5. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010.
„Tėvynės meilė“ (mišriam chorui). Salomėjos Nėries ž., 1958. J. Juzeliūnas. Kūriniai chorui. Vilnius: VGLL, 1963.
„Būk sveikas“ (mišriam chorui). Salomėjos Nėries ž., 1958. J. Juzeliūnas. Kūriniai chorui. Vilnius: VGLL, 1963.
„Sudeginkit mane“ (mišriam chorui). Salomėjos Nėries ž., 1958. J. Juzeliūnas. Kūriniai chorui. Vilnius: VGLL, 1963; Lietuvių chorinės literatūros chrestomatija. D. 3. Vilnius: Vaga, 1969; Песни литовских композиторов. Ленинград: Музыка, 1970; Lietuvos choro muzikos antologija. T. 5. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010.
„Tegu tave skradžiai“ (mišriam chorui). Salomėjos Nėries ž., 1958. J. Juzeliūnas. Kūriniai chorui. Vilnius: VGLL, 1963.
„Dėkui, Partija!“ (su Povilu Tamuliūnu, mišriam chorui su fortepijonu). Stasio Ylos ž., 1958. Komjaunimo tiesa, 1959 11 21.
„Brangi Lietuva“ (mišriam chorui). Teofilio Tilvyčio ž., 1958. Mūs Kauno marios. Vilnius: VGLL, 1960.
„Nemuno ugnys“ (lygių balsų arba mišriam chorui). Vacio Reimerio ž., 1959. Tiesa, 1959 11 03.
„Darban“ (vaikų chorui su fortepijonu). Kosto Kubilinsko ž., 1959. Lietuvos pionierius, 1959 06 03.
„Pionierių daina“ (vaikų chorui su fortepijonu). Kosto Kubilinsko ž., 1959. Lietuvos pionierius, 1959 06 10; Pavasaris atėjo. Vilnius: VGLL, 1959.
„Daina apie Partiją“ (mišriam chorui su fortepijonu). Vacio Reimerio ž., 1960. 1961 m. Vilniaus m. dainų šventės chorų repertuaras. Vilnius, 1961; Partijai – mūsų daina. Vilnius, 1961; Gaudžia trimitai. Vilnius, 1969; Kur Nemunas teka. Vilnius, 1975.
„Lietuvos komjaunime“ (mišriam chorui su fortepijonu). Alb. Petrulio ž., 1960. Komjaunimo tiesa, 1961 02 05; Liepsnokite, širdys. Vilnius: VGLL, 1961.
„Tūtava, tūto“ (vyrų chorui). Liaudies ž., 1962. Vilnius: Vaga, 1968.
„Lietuva brangi“ (mišriam chorui). Maironio ž., Juozo Naujalio melodija, 1967. (Yra rankraštinių variantų kitoms atlikėjų sudėtims.) Vilnius: Vaga, 1968. ø „Melodija“, C10-13062.


Instrumentinės pjesės


Fortepijonui

Preliudas, 1962.
Mažoji muzika. I. Edukacinė Lietuvos kompozitorių muzikos rinktinė. Vilnius: Lietuvos muzikos informacijos centras, 2015, p. 36–37.
Tema ir variacijos, 1962. Пьесы литовских композиторов. Для фортепиано. Ленинград: Музыка, 1971, c. 27–33.
„Žvirblių šokis“, 1962. Mažoji muzika. I. Edukacinė Lietuvos kompozitorių muzikos rinktinė. Vilnius: Lietuvos muzikos informacijos centras, 2015, p. 38–39.
Pjesės iš baleto „Ant marių kranto“: Valsas; Senių šokis; Kastės šokis.Prie gintaro kranto. Pjesės ir ištraukos iš baletų fortepijonui. Vilnius: Liaudies meno rūmai, 1969, p. 40–62.
Fragmentai iš siuitos „Afrikietiški eskizai“: Azandų vaizdelis; Šventė (Sulamitos Žiūraitienės transkripcija).
Trys pasakaitės (Eglutei). 1996. Nuotaikos: Lietuvių kompozitorių kūriniai vaikams. Vilnius: Muzikos švietimo centras, 1999, p. 32–34. Mažoji muzika. I. Edukacinė Lietuvos kompozitorių muzikos rinktinė. Vilnius: Lietuvos muzikos informacijos centras, 2015, p. 41–44.


Kitiems instrumentams
Violončelei ir fortepijonui
Baladė, 1960.
Dviem klarnetams (su fortepijono pritarimu) Pjesė, 1956.
Klarnetui ir valtornai (su fortepijono pritarimu) Pjesė, 1956.
Obojui (solo)
„Litanijos“, 1997. ø LMIC, CD-004, CD 017–018 („Lithuanian auletics“, 2 CD).
Birbynei ir fortepijonui
Humoreska „Piršlys melagis“, 1966. Pjesės birbynei. Vilnius, 1987, p. 37–43. ø „Melodija“, D-27848.
Fagotui ir fortepijonui
Dvi pjesės, 1962.
Fleitai ir fortepijonui
Pjesė, 1962.

Muzika kaimo kapelai
„Jaunimo polka“, 1953–1954.
„Subatvakario valsas“, 1953–1954.
„Pasiutpolkė“, 1953–1954.
„Gaidys“, 1953–1954.

Muzika pučiamųjų orkestrui
Maršas „Jaunystė“, 1958. Jaunystė. I (partitūra ir balsai). Vilnius: Vaga, 1959, p. 26–46. ø „Melodija“, D-5651.


Muzika kino filmams

Muzika meniniam kino filmui „Ignotas grįžo namo“, 1956.
Siuita simfoniniam orkestrui: 1. Įžanga; 2. Grįžimas; 3. Rūmuose; 4. Eisena; 5. Protestas; 6. Rytas; 7. Kova.
Muzika animaciniam kino filmui „Gintaro rūmai“, 1959.
Muzika dokumentiniam kino filmui „Antarktikoj“, 1976.

© Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2016. Kontaktai: +370 5 272 1727, info@lks.lt. Svetainę remia LR Kultūros ministerija.