Bibliografija

 

Juliaus Juzeliūno kūrybą ir įvairiapusišką veiklą keliasdešimt metų tyrinėja Prof. habil. dr. Algirdas Jonas Ambrazas (g. 1934), kurio pagrindinė mokslinių interesų sritis – Lietuvos XX a. kompozitorių kūryba ir muzikinis gyvenimas. 2015 m. už fundamentalius XX a. lietuvių muzikos tyrimus A. J. Ambrazui paskirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.

 

2002 m. A. J. Ambrazas parengė 672 puslapių apimties rinkinį „Julius Juzeliūnas. Straipsniai, kalbos, pokalbiai, amžininkų atsiminimai“ (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002).
Knygoje publikuojami J. Juzeliūno straipsniai ir kalbos, kuriose aptariami kūrybos, muzikinės kultūros, jaunimo muzikinio ugdymo, tautinio atgimimo ir valstybės kūrimo reikalai. Spausdinami pokalbiai su žurnalistais ir muzikologais, žymių kompozitorių, atlikėjų, bendražygių, mokinių ir artimųjų atsiminimai.

 

Naujausias A. J. Ambrazo darbas - 708 puslapių apimties monografija „Julius Juzeliūnas. Gyvenimo ir veiklos panorama, kūrybos įžvalgos“ (Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2015).
Knygoje pirmą kartą nuodugniai pristatoma ir įvertinama J. Juzeliūno veiklos visuma, kurios įvairūs aspektai pateikiami Lietuvos muzikinio ir visuomeninio gyvenimo įvykių kontekste. Pirmojoje monografijos dalyje atskleidžiama kompozitoriaus gyvenimo ir veiklos kronika, antroji analizuoja jo kūrybos stilių ir kompozicines priemones. Į priedus įtraukti kai kurie neskelbti J. Juzeliūno tekstai, išsamūs kūrinių ir publikacijų sąrašai, J. Juzeliūno genealogija. Knygoje pateiktą J. Juzeliūno tekstų ir publikacijų apie jį sąrašą galite atsisiųsti PDF formatu. 

 

Pasak A. J. Ambrazo, „J. Juzeliūno asmenybėje darniai derėjo menininkas ir mokslininkas, kompozitorius praktikas ir muzikos teoretikas. Siekis kurti šiuolaikinę tautinę muziką, pagrįstą liaudies kūrybos ir profesionalios kompozicinės technikos priemonių sinteze, skatino jį intensyviai studijuoti tiek folklorą, tiek moderniąją muziką.“
J. Juzeliūnas sukūrė savitą kompozicijos sistemą, pagrįstą lietuvių muzikinio folkloro konstruktyviosiomis prielaidomis, kurią išdėstė habilitaciniame darbe „Akordo sandaros klausimu“ (Kaunas: „Šviesa“, 1972). Čia galite leidinį atsisiųsti PDF formatu.

© Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2016. Kontaktai: +370 5 272 1727, info@lks.lt. Svetainę remia LR Kultūros ministerija.