Sau 18, 2016

Ką patirsime per 2016-uosius – jubiliejinius kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno metus?


Lietuvos Seimas 2016-uosius paskelbė Juliaus Juzeliūno metais. Prasminga, kad šia dedikacija bus pagerbtas žymus Lietuvos kompozitorius, kultūrininkas, visuomenės veikėjas, nepaprastai reikšmingai prisidėjęs prie Lietuvos kultūros ir valstybingumo puoselėjimo.


Juliaus Juzeliūno gyvenimui buvo būdinga itin įvairialypė veikla. Savo nenuilstamu entuziazmu ir vis naujomis idėjoms, susijusiomis su Lietuvos gyvenimo aktualijomis, J. Juzeliūnas ilgus dešimtmečius buvo tiesiog kultūrinės ir visuomeninės aplinkos variklis. Iš jo kilo ne viena vaisinga iniciatyva, buvo aprėpti platūs Lietuvos profesinės muzikos arimai.


Augęs sunkiai dirbusių tėvų šeimoje, būsimasis kompozitorius vien tik dėl savo geležinės valios, darbštumo ir atkaklumo pasiekė muzikos meno aukštumas. Studijavęs muzikos mokslus Šiaulių muzikos mokykloje, Kauno konservatorijoje ir Leningrado konservatorijos aspirantūroje, jis vėliau ilgus metus dėstė Lietuvos konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija), buvo jos profesorius, ėjo atsakingas pareigas Lietuvos kompozitorių sąjungoje. Lietuvos atgimimo metais J. Juzeliūnas tapo vienu iš Sąjūdžio lyderių, jo Seimo tarybos nariu, vadovavo Komisijai stalinizmo nusikaltimams tirti.


Juliaus Juzeliūno gimimo šimtmetis bus paminėtas įvairiais muzikiniais, kultūriniais, edukaciniais renginiais, nusidrieksiančiais per visą Lietuvą. Koncertų salėse (Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Kauno valstybinėje filharmonijoje, Kongresų rūmuose, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje ir kitur) naujomis spalvomis ir interpretacijomis sužibės J. Juzeliūno simfoniniai, choriniai, kameriniai kūriniai, sceniniai kūriniai ar jų fragmentai (opera „Žaidimas", baletas „Ant marių kranto"). Į jubiliejinių renginių organizavimą įsitrauks ir valstybiniai muzikos kolektyvai (Lietuvos nacionalinis simfoninis, Valstybinis simfoninis orkestrai ir kt.), įvairūs ansambliai, individualiomis kūrybinėmis iniciatyvomis prisidės ir kiti menininkai. Bus surengti net keli koncertų ciklai – „Juliaus Juzeliūno kalbėjimas" ir „Šimtas minučių su mokytoju". Į pastarąjį projektą įsijungs buvę J. Juzeliūno mokiniai – dabar žymūs Lietuvos kompozitoriai (J. Juzeliūno kompozicijos klasę baigė net 47 absolventai!). Jie įsitrauks į edukacines muzikines popietes, kurios keliaus per Lietuvos mokyklas, konservatorijas ir kitas Lietuvos švietimo įstaigas.

Profesionaliosios muzikos tyrėjus į Vilnių 2016-aisiais sukvies net dvi tarptautinės muzikologų konferencijos, numatytos rudenį. Abi konferencijos, dedikuotos Juliaus Juzeliūno 100-osioms gimimo metinėms ir jo kūrybinei veiklai paminėti, išsamiai gvildens XX a. muzikos kompozicijos mokyklas ir aptars įvairius būtent mažųjų Europos tautų (tarp kurių – ir Lietuva) nacionalinių muzikos mokyklų ypatumus (šiuos renginius organizuos Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos muzikos ir teatro akademija), parodų lankytojus Lietuvos dailės muziejus pakvies į interaktyvią audiovizualinę parodą-instaliaciją „Juliaus Juzeliūno kabinetas: modernėjantis lietuviškumas“.

 

J. Juzeliūno gimimo šimtmečiui skirta reikšminga muzikologo prof. Algirdo Jono Ambrazo knyga „Julius Juzeliūnas. Gyvenimo ir veiklos panorama. Kūrybos įžvalgos“. Daugiau kaip 700 puslapių monografija bus pristatyta Lietuvos kultūrinei visuomenei Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir Vilniaus knygų mugėje. Per jubiliejinius metus planuojama išleisti dar nepublikuotų kompozitoriaus kūrinių natų, parengti įrašų leidinių.

 

J. Juzeliūno vardas po pasaulį dar plačiau pasklis kompozitoriaus gimimo dieną – 2016 m. vasario 20-ąją. Tą dieną į apyvartą išeis J. Juzeliūno šimtmečiui skirtas pašto ženklas, vokas ir spaudas, o Vilniaus centriniame pašte vyks šių vokų antspaudavimas.

 

Artimiausi J. Juzeliūno jubiliejinių metų renginiai numatyti kompozitoriaus gimtadienio išvakarėse – 2016 m. vasario 19 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA):

 

15 val. LMTA Muzikos inovacijų studijų centre bus inauguruota Juliaus Juzeliūno Erdvinio garso sfera.

16 val. LMTA Balkono teatre bus pristatyta A. J. Ambrazo monografija „Julius Juzeliūnas: gyvenimo ir veiklos panorama. Kūrybos įžvalgos“.

18 val. LMTA Didžiojoje salėje nuskambės J. Juzeliūno muzika, atliekama Vilniaus šv. Kristoforo kamerinio orkestro (meno vadovas Donatas Katkus).

 

J. Juzeliūnas niekada neapsiribojo savo pagrindine, milžiniškomis pastangomis įgyta, kompozitoriaus profesija. Anot jo kūrybos tyrinėtojo prof. A. J. Ambrazo, jis „vienodai užsidegęs dirbo visus darbus, kuriuos jautė tuo metu esant reikalingus: kūrė muziką, ugdė kompozitorius, rašė mokslinius ir publicistinius tekstus, rengė įstatymų projektus – apskritai rūpinosi aktualiais Lietuvos kultūros ir valstybės klausimais. J. Juzeliūno kūryba ir veikla paliko neišdildomus pėdsakus visoje Lietuvos XX a. antrosios pusės istorijoje." Jubiliejiniai metai visus kviečia naujai išgirsti Juliaus Juzeliūno garsų pasaulį, įsiklausyti į jį ir įvertinti.

Projektą remia LR Kultūros ministerija.

 

Lietuvos kompozitorių sąjunga 

© Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2016. Kontaktai: +370 5 272 1727, info@lks.lt. Svetainę remia LR Kultūros ministerija.