Geg 26, 2016

Dešimtasis konkursas „Vox juventutis“ atiduos pagarbą kompozitoriui Juliui Juzeliūnui


2016 m. birželio 2 d. 19 val. Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje (Vilniaus g. 30) dešimtą kartą vyks Tarptautinio jaunųjų kompozitorių kūrinių chorui konkurso „Vox juventutis“ baigiamasis koncertas. Konkurso dalyvių kūrinius atliks Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“, diriguojamas choro meno vadovo ir vyriausiojo dirigento Vaclovo Augustino. Konkurso finalui kolektyvas ruošia kaip niekad daug – net dešimt premjerų.

 

 

2016-aisiais minint Juliaus Juzeliūno 100-ąsias gimimo metines, konkurso organizatoriai kvietė dalyvius susipažinti su iškilaus Lietuvos kompozitoriaus ir pedagogo asmenybe – kūryba, moksline, pedagogine, politine veikla, mokiniais, biografijos momentais ir kurį nors šių aspektų kūrybiškai atspindėti savo kūriniuose. Kai kurie konkurso finalininkai atsiliepė į kvietimą, kompozicijose naudodami Juliaus Juzeliūno kantatos „Gėlių kalbėjimas“, simfoninės siuitos „Afrikietiški eskizai“ motyvus, praktiškai pritaikydami kai kuriuos teorinius profesoriaus pastebėjimus, išdėstytus knygoje „Akordo sandaros klausimu“. Kiti dalyviai pasirinko komponuoti sakralinės muzikos tematika, dar kiti – poetų Sigito Gedos, Jono Meko, Kęstučio Navako, Prano Morkūno ir kt. tekstais.

 

Konkurso baigiamajame koncerte skambės Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų – Ievos Budriūnaitės, Mato Drukteinio, Godos Marijos Gužauskaitės, Aleksej Kalinin, Ben Lunn (Didžioji Britanija), Sigito Mickio, Monikos Sokaitės, Monikos Zenkevičiūtės, Viltės Žakevičiūtės ir kompoziciją Danijoje bei Norvegijoje studijuojančios Tine Surel Lange – kūrinių premjeros. Viena iš konkurso taisyklių, kurios bus laikomasi ir šiais metais – dalyvių anonimiškumas. Nei choro „Jauna muzika“ artistai, nei vertinimo komisijos nariai, nei publika nežinos kūrinių autorių. Jie bus atskleisti koncerto pabaigoje, paskelbus konkurso nugalėtojus.

 

Lietuvos kompozitorių sąjungos ir Vilniaus miesto savivaldybės choro „Jauna muzika“ organizuojamas konkursas ypatingas tuo, jog kūrinius pateikę jaunieji kompozitoriai patys aktyviai rengiasi koncertui: dalyvauja choro repeticijose, dainuoja savo ir kolegų kūrinius.

 

„Vox juventutis“ baigiamajame koncerte bus atlikti ir Tarptautinio chorinių kūrinių konkurso „Musica sacra nova 2016“ laureatų kūriniai: III premijos laureato Francisco Jose Carbonell Matarredona (Ispanija) „O magnum mysterium“ ir I premijos nugalėtojo Szymon Godziemba-Trytek (Lenkija) „Beatus vir“.

 

Konkurse „Vox juventutis“ dalyvaujančius kūrinius vertins muzikologės Gražina Daunoravičienė, Laimutė Ligeikaitė, chorų dirigentai Rasa Gelgotienė, Vilija Mažintaitė ir Gintautas Venislovas. Nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti pasibaigus koncertui. Be pirmos, antros ir trečios premijų bus teikiami specialūs apdovanojimai: choro „Jauna muzika“ prizas už labiausiai choro artistams patikusį kūrinį ir prizas už daugiausiai klausytojų balsų surinkusią kompoziciją.

 

Kviečiame visus dalyvauti, balsuoti ir išrinkti geriausią. Įėjimas į koncertą nemokamas!

 

Konkursą „Vox juventutis“ rengia Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ ir Lietuvos kompozitorių sąjunga. Remia Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.

 

Lietuvos kompozitorių sąjunga

© Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2016. Kontaktai: +370 5 272 1727, info@lks.lt. Svetainę remia LR Kultūros ministerija.