Rgs 21, 2016

Juliaus Juzeliūno metams – naujai parengti jo kūriniai vargonams


2016-ieji yra Seimo paskelbti žymaus Lietuvos kompozitoriaus, kultūrininko, visuomenės veikėjo Juliaus Juzeliūno metais. Prasidėję jo muzikos koncertais, edukaciniais renginiais, knygos pristatymu, metai tęsiasi kitais kompozitoriaus kūrybinį palikimą pristatančiais renginiais. Šįkart koncertų rengėjų akiratyje – Juliaus Juzeliūno kūriniai vargonams, kurių atlikimai – labai reti.


Vargonai užėmė nepaprastą vietą J. Juzeliūno gyvenime ir kūryboje. Vargonų studijas jis pradėjo pas gimtojo Žeimelio vargonininką, šią specialybę 1943 metais baigė ir Šiaulių muzikos mokykloje. Studijų metais vargonavo Šiaulių, Kauno bažnyčiose, yra surengęs ir vargonų muzikos koncertų. Todėl ir tapęs profesionaliu kompozitoriumi, šio instrumento jis neužmiršo. Koncertuose Vilniaus arkikatedroje (spalio 5 d. 19.30 val.) ir Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje (spalio 9 d. 16.00 val.) skambės du stambūs J. Juzeliūno kūriniai vargonams solo, inicijuoti pirmojo atlikėjo Leopoldo Digrio, o juos dabar atliks vargonininkas iš JAV Virginijus Barkauskas.


Koncertą vargonams J. Juzeliūnas parašė 1969 metais, kūrinį rašė Vilniaus katedros, tuometinės Paveikslų galerijos, instrumentui. Aštuntajame-devintajame dešimtmetyje šis kūrinys ir Lietuvoje, ir užsienio šalyse, atliekamas L. Digrio, skambėjo daugiau kaip 50 kartų. Apie koncertą vargonams, apibūdintą kaip „plačių potėpių freska“, puikiai atsiliepė įvairių kraštų muzikologai.


Po 14 metų „instrumentų karaliui“ J. Juzeliūnas sukūrė naują koncertinį veikalą, kurį pavadino Simfonija vargonams. Tokiu pavadinimu jis tarsi atgaivino senosios ikiklasikinės muzikos tradiciją simfonijomis vadinti kūrinius nebūtinai parašytus orkestrui. Tai vientisos formos, daugiau kaip 20 minučių trunkantis kūrinys, savo architektonika primenantis didingą gotikinę katedrą. Simfoniją vargonams koncertuose Vokietijoje ir JAV yra atlikęs vargonininkas Vytenis Vasiliūnas.
Šiuos sudėtingus kūrinius koncertams parengė vargonininkas Virginijus Barkauskas iš JAV – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. L. Digrio vargonų ir L. Baronaitės fortepijono klasės absolventas. Gavęs JAV vyskupų konferencijos stipendiją, studijavo Šv. Juozapo koledže Rensselaer, Indianos Valstijoje, JAV, pas gerai žinomą vargonininką ir kompozitorių prof. Ph. Gehring, ten įgijo magistro laipsnį. Atlikėjas daug koncertuoja JAV, Kanadoje, programose nuolat atlieka ir Lietuvos kompozitorių kūrinius. Greta svarių publikos įvertinimų ir atsiliepimų spaudoje, vienas vertingiausių Virginijaus Barkausko virtuoziškumo liudijimų yra kompozitoriaus Jeronimo Kačinsko atsiliepimas, kuris klausęsis V. Barkausko vargonavimo Bostone, parašė atlikėjui laišką apie patirtus išgyvenimus klausant ir straipsnį, laikraštyje „Darbininkas“. Jame kompozitorius prisipažino, kad vargonininko Virginijaus Barkausko muzikavimas jam „sukėlė nesulaikomą įkarštį brūkštelėti nors keletą sakinių apie tą ramų, kuklų, bet didelės kūrybinės jėgos asmenį“.


Koncertų iniciatorius buvo šią vasarą miręs žymus J. Juzeliūno kūrybos tyrinėtojas prof. Algirdas Jonas Ambrazas, puoselėjęs svajonę J. Juzeliūno 100-ųjų gimimo metinių proga atlikti ir įrašyti šiuos sudėtingiausius vargoninės muzikos opusus. Pritarus vargonininkui Virginijui Barkauskui, klausytojai turės puikią ir retą progą išgirsti šiuos J. Juzeliūno kūrinius, kurie savo menine galia prilygsta iškiliausiems šio meto pasaulinio repertuaro kūriniams. Koncerto programą Vilniuje papildys J. Juzeliūno mokinių – Zitos Bružaitės ir Vaidos Striaupaitės-Beinarienės – kūriniai obojui ir vargonams, taip pat Jeano Guillou kompozicija. Dalyvaus Robertas Beinaris (obojus), koncertą ves muzikologė Laimutė Ligeikaitė. Koncerto Kaune programa bus praplėsta Pierre Eugène Charles Cochereau ir Bernard Wayne Sanders kompozicijomis, dalyvaus Evaldas Andziulis (mušamieji), programą komentuos muzikologė Dainora Merčaitytė.


Koncertus rengia Kauno valstybinė filharmonija kartu su Lietuvos kompozitorių sąjunga. 


Lietuvos kompozitorių sąjungos inf.

© Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2016. Kontaktai: +370 5 272 1727, info@lks.lt. Svetainę remia LR Kultūros ministerija.